Condicions generals

Condicions Generals

1- Generals:

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears per NOU JARDI 2000, SL, amb CIF nombre B17444720, en endavant "Ferreteria i Jardineria", amb destinació a persones físiques.

Tot demanat fet a "Ferreteria i Jardineria" implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de "Ferreteria i Jardineria" vigents el dia en què es dugui a terme el comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per "Ferreteria i Jardineria ".El fet que" Ferreteria i Jardineria "no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això.

2- Preus:

Els preus publicats en www.ferreteriayjardineria.com són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a "Ferreteria i Jardineria"

Les ofertes sobre productes de venda a "Ferreteria i Jardineria" es mostraran a l'apartat "Ofertes" o s'indicarà a la fitxa del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

3- Diferents maneres de pagament:

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en www.ferreteriayjardineria.com mitjançant:

4- Producte:

Les ofertes presentades per "Ferreteria i Jardineria" són vàlides dins del límit de les existències disponibles. "Ferreteria i Jardineria" es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor.

5- Trameses:

    
Els productes adquirits es lliuraran a la persona ia la direcció indicada en la comanda.
    
Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en "Ferreteria i Jardineria"
    
Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.
    
No obstant la seva demora no implicarà ni anul · lació de la comanda ni indemnització.
    
Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.
    
Per a enviaments fora d'Espanya i Portugal consulteu-nos.

6- Polítiques de devolucions i anul·lacions

6-1 Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en "Ferreteria i Jardineria" en el termini de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà d'aportar cap explicació, qualsevol article, comprat a "Ferreteria i Jardineria", retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

En un termini màxim de 15 dies de la recepció de la devolució, "Ferreteria i Jardineria" es compromet al seu reemborsament.

Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho al departament d'Atenció al client.

Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, "Ferreteria i Jardineria" correrà amb les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.

6-2 Anul·lació de comanda:

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquest mateix comanda.